Thiếu Khanh

 

 

 

VỀ MỘT BỜ SÔNG CỔ TÍCH


Câu chuyện t́nh cờ khi nhắc đến
Một người đă bỏ một ḍng sông
Đă mờ nét chữ trang thư cũ
Bạn hỏi: đường đời gặp lại không?

Nhớ lại cuộc t́nh bên tả ngạn
Con sông ngày đó có hai bờ
Chiếc cầu hiện thực trên bờ thực
Nối kết bài thơ trong cơi thơ.

Bài học cổ nhân từng cảnh báo:
Ḍng sông không thể tắm hai lần
Bước t́nh ngúng nguẩy rồi quay gót
Kư ức phai dần những dấu chân.

Năm tháng xóa đi nhiều kỷ niệm
Con sông c̣n lại một bờ sông
Bờ kia mất hút về phương khác
Mà nước miên man chỉ một ḍng.

*
Câu chuyện dẫn qua vùng cổ tích
Bàn chân không chạm dấu bàn chân
Đền xưa miếu cũ nghe hiu hắt
Ḷng không nhang khói đă trăm năm.

 

Thiếu Khanh

 

 

art2all.net