TRẦN KIÊM ĐOÀN

 


ĐÊM ĐỌC KINH THƠ 


Thầm đọc bao lần Chú Đại Bi
Mật ngôn thâm diệu lư tương tri
Đêm đêm bảy biến kinh trầm lắng
Như thuở yêu em chẳng hiểu ǵ

Ngày ấy làm thơ cá nghe kinh
Sư ông gơ mơ suối tâm minh
Bởi không chấp tướng mà nghe tánh
Nâng áo hoàng hoa quán tuyệt t́nh

Yêu Chú Đại Bi v́ chẳng hiểu
Không gian tṛn vẹn bởi xa vời
Nắng vàng mây trắng t́nh chung thủy
Măi măi bên nhau chẳng một lời

Em ngủ lá sen xanh đáy mắt
Mảnh hồn du tử mịn như tơ
Yêu nhau chỉ sợ t́nh xao động
Mái tóc trầm hương xỏa dại khờ

Em nhé kinh ơi t́nh tri kỷ
Chuông ngân khánh điểm mơ gieo duyên
Trang kinh liễu nghĩa v́ không tiếng
Có chữ lời không niệm tứ thiền

Kinh văn không hiểu mà tâm cảm
Lời chú thiên tiên vọng xuống trần
Chiếm ngự ḷng ta là cơi tịnh
Không lời mà thấu cảm trọn thân tâm

Đêm trăng Phật Đản 2567. Cali 2-6-2023
TRẦN KIÊM ĐOÀNart2all.net