a2a ân cần giới thiệu

 

 

 

 

THÂN TRỌNG SƠN

 

TIẾP BƯỚC LĂNG DU MIỀN ĐẤT LẠ

 

TẬP THƠ DỊCH

Sách dầy 230 trang, khổ 13.5x20cm, giá b́a 290 000 đ.

Nhà xuất bản Văn Học

 

Liên lạc: thantrongson11@gmail.com

 

~~oOo~~

 

 

 

MỤC LỤC:


AMANDA GORMAN

CHARLES BEAUDELAIRE

CHARLES BUKOWSKI

GUY RANCOURT

LANGSTON HUGUES

ROBERT FROST

VẠN HẠNH THIỀN SƯ

VICTOR HUGO

WILLIAMS CARLOS WILLIAMS

 

~~oO))((Oo~~

 

GHI NHẬN:

NGUYỄN ÂU HỒNG

NGUYỄN VĂN UÔNG

 

 

MỜI ĐỌC:

 

 

LỜI NGỎ

 

MỜI ĐỌC ĐÔI BÀI THƠ CỦA 10 TÁC GIẢ

 

NGHE THƠ Ở ĐÀ LẠT

 

 

 

~~oOo~~

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thân Trọng Sơn

art2all.net