VĂN HỮU

Số 25 Ma Hạ 2014

____________________________________________

 

Việt Bằng 

 

Gc Nhớ

 


 
Những cơn mưa ma Hạ,
bay qua suối tc buồn.
Trn lối mn sỏi đ,
tm nỗi nhớ, nỗi thương.


Nền trời cao ma hạ
Nghe gi lạc phương no?
Run hoi như chiếc l,
khi la cnh lao đao.


Tm đu mắt mi xưa,
vẫn đầy trong mộng mơ.
C nhau trong gc nhớ,
nằm nghe như hững hờ.


Ơi người tnh năm xưa!
thả mộng trời gi mưa.
Trời sương cng snh bước,
m lối về bơ vơ.


Xun đi, về nắng Hạ
vẫn mưa sa trong hồn.
Bước chn no vội v,
khe mắt no lệ tun?


Việt Bằng

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net