art2all.net

n cần giới thiệu

 

VĂN HỮU số 26, Ma Thu 2014

______________________________________

 

Chủ bin: Thu Hương & Linh Vang

Ba: Photo Thu Hương

Minh họa: L Thu Hương &

                  Nhm minh họa Trưng Vương

 

 

Mời đọc :

 

Rong bt ma Thu ( L Thu Hương)

Ma thu v "Seattle thing" ( Linh Vang)

Ừ nhỉ! Ma thu sang ( Bichlien L)

Nỗi buồn xưa ( Ngọc Danh)

Đường xưa hoa cỏ cn đy ( Nguyễn Hong Dương)

Hoa cc cũng l em ( Vin Chinh)

Chn my ta về ( Hồ Tuấn Nh)

Giấc mơ c hồi ( L Thu Hương)

Nh văn Patrick Modiano ( Bch Hoi)

Thi ca Việt Nam thời chiến ( Phạm Cao Dương)

Tạp ghi ma thu ( Trần Quang Thiệu)

__________________________

 

 

__________________________

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net