VĂN HỮU

Số 26 Mùa Thu 2014

____________________________________________

 

Hồ Tuấn Nhă

 

Chân mây ta về

 

 

Chân mây ta về bước hoang dă
Đường không mưa nắng không ân t́nh
Lồng lộng bốn bề gió sa mạc
Cơi nào nghe nói trong chân kinh

Chân mây ta về sao đơn độc
Cánh cửa thời gian đóng mở hờ
Bao nhiêu chuyện đời như huyễn hoặc
Như tranh hang động khắc lờ mờ…

Như tranh hang động rơi từng mảng
Từng mảng rơi rơi xuống cơi hồn
Tất cả không hề được giải mă
Như tiếng gieo thế kỷ giữa mất, c̣n.

Chân mây ta về quảy bồ sách
Bán thơ độ nhật không người mua
Tiên nữ gieo cầu mơ hạ giới
Ta hứng trái cầu dệt gió mưa...


Hồ Tuấn Nhă

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net