VĂN HỮU

Số 26 Mùa Thu 2014

____________________________________________

 

Nguyễn Hoàng Dương

 

Đường xưa hoa cỏ c̣n đây

 

 


Trời cao nguyên
chớm thu rồi
Nắng vàng buông phủ
những đồi dốc xa


Lang thang
lối cỏ
đường hoa
Tôi- người t́nh cũ
về qua phố dài


Một ḿnh
một bóng
chiều phai
Nhớ ngày chung bước cùng ai
lối này


Chân qua…
buồn đọng dấu giày
Đường xưa hoa cỏ c̣n đây…
mà người….


Nguyễn Hoàng Dương

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net