VĂN HỮU

Số 26 Mùa Thu 2014

____________________________________________

 

Ngọc Danh

 

Nỗi buồn xưa

 

                                                            Ảnh Ngọc Danh

 


Trầm hương pḥng vắng đêm dài
Nhớ hồn tráng sĩ – sờn vai áo choàng
Chàng đi chiến địa trời Nam
Em về lệ nhỏ đôi hàng chinh phu


Ngọc Danh

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net