VĂN HỮU

Số 26 Ma Thu 2014

____________________________________________

 

Bchlien L

 

Ừ nhỉ! Ma thu sang

 

 


Ti đ qun, đ trả lại người
Một tnh yu cũ, đ xa xi
Xin đừng hỏi nh, sao ti trả?
V rằng, trăng khuyết lại trn thi
Người v, tnh ti như trăng khuyết?
L coi tnh nhẹ hay hững hờ
Khng, khng, tnh yu, trăng thng tm
Sao gửi tnh ti vo trăng tan?
Cn nhắc, sang ma ti c biết?
Sang ma, ừ nhỉ! ma thu sang


9/06/2014
Bichlien l

 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net