Tn Nữ Hỷ Khương

 

Xin nhấn vo tựa đề để nghe hoặc tải nhạc về:

 

HY CHO NHAU

 

 

Thơ: Tn Nữ Hỷ Khương

Nhạc: Tn thất Lan

Tiếng ht: Hong Qun

 

Một cơn gi nhẹ thoảng qua
Dễ đưa ta đến la xa ci đời
Để kết thc một kiếp người
Mong manh như giọt sương rơi đầu cnh!

Thế m cứ mi quẩn quanh,
Ght ghen, sn hận, tranh dnh, hơn thua.
Đang l bạn, ha ra th,
Đang thn thiết, bỗng thờ ơ lạnh lng.

Cng trong ci tạm sống chung
Chơi vơi bể khổ - mnh mng đất trời

Hy cho nhau những nụ cười,
Hy cho nhau trọn tnh người - niềm vui
Hy cho nhau vị ngọt bi,
hy cho nhau vạn ngn lời yu thương,
Trn cu hiếu đạo, cương thường.

 

             

Cd Cn gặp nhau

Trang Tn nữ Hỷ Khương

art2all.net