Tn Nữ Hỷ Khương

 

Xin nhấn vo tựa đề để nghe hoặc tải nhạc về :

 

NHẶT L VNG RƠI

 

 

Thơ: Tn Nữ Hỷ Khương

Nhạc: Hong Cương

Tiếng ht: Thu Giang

Trng mi ma thu chưa thấy đến
Để ta tm nhặt l vng rơi...
Ấp yu với cả tnh thương mến:
Sắp xếp thnh tn của một người...

Người ấy by giờ ở tận đu?
Nghĩ g khi quạnh vắng đm thu?
Mơ g khi nhạc lng ln tiếng?
Nhớ tiếc g khi nắng đổi mu?

 

             

Cd Cn gặp nhau

Trang Tn nữ Hỷ Khương

art2all.net