Tn Nữ Hỷ Khương

 

Xin nhấn vo tựa đề để nghe hoặc tải nhạc về :

 

Vang vọng hồn thơ

 

 

thơ: Tn Nữ Hỷ Khương

Nhạc: Trương Thn

Tiếng ht: Thu Giang

 

Dng Hương sng nước mnh mng
Non Bnh vời vợi tấc lng

Dng Hương sng vẫn m nước vẫn xanh

Dng Hương cung đn tiếng ht

 

Lng nước m đềm

Đn sng long lanh

 

Dng Hương cung đn tiếng ht

Nghe gi lay mnh

Thu ơi vời vợi

Nhớ, nhớ thương

 

~~oo))((oo~~

 

 

( Dng Hương Giang m đềm khng gợn sng
Vẳng cu h xc động chạnh niềm ring
Ngự Bnh gi dịu, trăng hiền
Giữa non sng gặp lại miền Đế Kinh

Băm su năm qua khuất bng hnh (1)
Lời Cha thường tạc dạ đinh ninh:
Hiếu trung gắng giữ trn sau trước
Nhn nghĩa hằng su một chữ tnh

Hm nay dưới bng chiều m ả
Mấy chiếc thuyền neo giữa bến sng
Vang vọng hồn thơ Tnh Thc Giạ
Bng khung, man mc nỗi hoi mong...

Thơ vẫn m v nước vẫn xanh
Mi nh khc dạo gi lay mnh
Nam Bnh, Cổ Bản, Hnh Vn điệu
Gi gạo h khoan tiếng ht nhanh

Đn xa sng tỏa long lanh
Lồng theo mặt nước trong xanh m đềm
Kh thu ha quyện bng đm
Cung đn tiếng ht cng thm ấm nồng

Dng Hương trăng nước mnh mng
Non Bnh vời vợi tấc lng nhớ thương!...)

 

             

Cd Cn gặp nhau

Trang Tn nữ Hỷ Khương

art2all.net