TRẦN DZẠ LỮ


 

ĐOẢN KHC THNG 4

 


MỘT
Người hăm hở tm hương ngu
Kẻ ra biển lớn ngậm sầu mồ ci
V cơn địa chấn do trời?
Ti xa miệng ngọc em cười ngy xưa !

 


HAI
Nn khăn liệng xuống sng rồi
Nn anh thục mạng chạy ngoi ci quan
Hoa qun nở, o qun vng
Lơ ngơ tm kiếm địa đng nơi đu?

 


BA
By giờ đừng hỏi tnh đu
Một khi cố thổ thay mu dung nhan
Đo đu ra nữa tuổi vng
Nắng khuya dị hợm tay đn ti run

 


BỐN
By giờ vc mặt nhn trời
Tm phương, bốn hướng cn người tương tri?
Hỏi my hỏi gi vn vi
Qu cha cn nụ tường vi mong chờ?

 


NĂM
Phật buồn, Cha cũng mơ mơ
Người xa c phải nước cờ thin di?
Ta lầm lạc nốt từ khi,
ng mu trăng huyết ci về hỗn mangTRẦN DZẠ LỮ

 

 

 

 

art2all.net