TRẦN DZẠ LỮ


 

NGY NY

 

 

 

Ring em, hơn hớn ngy ny
Phong Lan ci mặt, nắng gầy tương tư
Nhiều năm giấu một chữ Nhu
Mi cười kiu bạc, đu hư huyễn tnh ?

Thng 3 mồng 8 rất xanh
o bay cuối phố, lng thanh thản lng
Hạnh phc em, hy xng trầm
Thơm tho đời thực, ngọt vần thi ca

Em về nhật nguyệt thiết tha
Mẹ đong thm mộng cho hoa lụy người !
Từ anh lng đng bn trời
Cũng nghe dan du mi cười cc hoa


Trần Dzạ Lữ

 

 

 

 

 

art2all.net