TRẦN THOẠI NGUYN 

BẠN RƯỢU TRỜI VIỄN XỨ

Tặng Nghệ sĩ Ng Đnh Long

Hỡi người bạn rượu của ta !
Mang mang trời Quảng Ngi qu nh
Đời xui ngược mộng sầu viễn xứ
Chn rượu đn rung huyết lệ ca !

Xun hạ thu đng my tuyết sương
Thơ say kh uất giọng hồ trường
Bạn ơi! Sng ni đau ma loạn
Tiếng lng như x nt hoa hương!

Chn rượu nầy giũ o ho hoa
Cho đời kiu bạc hết phi pha.
Bạn ơi tuổi trẻ vo bay trớt
Cn lại dương trần bng nguyệt ma !

Đm nay nng chn rượu ly hương
Đau gt điu linh đm hoang đường
Lặng ngắm hồ soi trăng bng xế
(Ồ. Hai ta tc bạc như sương!)

Hỡi người bạn rượu của ta ơi!
Cạn chn say qun cuộc thế thời.
Qun tuốt lời hoa mi mỹ nữ
Cầm bằng trời đất giọt sương rơi !

(Kỷ niệm một đm say, Nh hng lều sng Khu Du Lịch Văn Thnh,

Si Gn)

TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

art2all. net