TRẦN THOẠI NGUYNBNG MẸ
 Thng Bảy Ma Vu Lan. Bng Mẹ
trong hồn con lng tử chưa về.
Đm qua say đọc thơ v kể
Vần điệu ci bng hạc trời qu!
Lng thương nhớ khng thể đo đếm
Khng thể đổi được tấm v tu xe!
Ti đấm ngực tri tim ti khc
Bng mẹ mong con đứng trước h.
Ti gọi phn, Mẹ cười Mẹ khỏe
Tay chưn Phật độ vậy thi m.
Nghe tiếng Mẹ ấm lng đất khch
Thấy sng lừng trời pha qu xa!
Ti đến cha tọa thiền cầu nguyện
Trần gian vui trn ngực bng hồng.
Bng Mẹ trong hồn ti hiển hiện
Nụ cười hiền con mi ty đng!

TRẦN THOẠI NGUYN


 

art2all. net