TRẦN THOẠI NGUYÊNCHIỀU MỒ CÔI NHỚ MẸ

Tặng Son Nguyen
 Năm năm con chịu mồ côi!
Đường trần con lặng bước đời quạnh hiu!
Ra thăm mộ Mẹ ban chiều
Khói nhang lay bóng Mẹ yêu trong hồn!
Tay ôm trời đất mênh mông
Cúi hôn cỏ mộ mà ḷng nát tan!


TRẦN THOẠI NGUYÊN


 

art2all. net