TRẦN THOẠI NGUYN 

CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU SNG TR
 


 

Ti về Quảng Ngi chiều mưa bay
Sng Tr mnh mng nước dng đầy
Gi thổi mnh mng trời thơ rượu
Cn th chi bằng cạn chn say!


Sng Tr chết giấc nay bừng tỉnh
Bạn qu ơi! Nng chn,đừng than!
Gi phải đm trăng dng lấp lnh
C bờ xe nước mc nh vng...


Cy l xanh đi bờ vẫn mộng
Vẫn ngn vang chn rượu chiều nay
Thưa em my gi v cng sng
Bạn hữu qu hương bt nước đầy!


Anh bạn dang tay như ma ht
Đọc thơ sang sảng qun chiều mưa
Đọc thơ sang sảng Cao B Qut
Nhớ "Trăng Sng Tr" một đm xưa!


Sng nước min man nguồn ơi biển
Nng chn kh kh thn củi tri!
Cầm tay Tr Khc lng quyến luyến
Nửa thế kỷ buồn thn phận ti!


Ti biết c người lo nước ln
Đứng trn cầu ng củi lềnh bềnh
Ti vẫn mộng Long Đầu H Thủy
Nng chn mừng "tương ngộ ngẫu nhin"!


Bạn ơi c mấy khi tương ngộ
trong cuộc đời uống rượu Sng Tr
Say tu lu cn khn một độ
Cho hồn thơ nhập mộng thin thu!

Sng Tr Quảng Ngi,chiều thứ 7 (5/11/2017)
Với : L Việt Anh, Hồ Vĩnh Đm, Đinh Tấn Phước, HS Phương Nam v Nguyễn Bảo Tr


TRẦN THOẠI NGUYN
 

 

 

 

art2all. net