TRẦN THOẠI NGUYN

 

CHIỀU T HỒ NI LE

Kỷ niệm một chuyến đi viếng cảnh hong hn hồ Ni Le cng

HONG THOẠI CHU,HNG CHỨC NGUYN,TRẦN HO,TRẦN THẾ HNG v HUỲNH NGỌC TRẢN

 Bng tn thuốc
Chiều t xuống hồ Ni Le
Nghe lng mnh bnh yn xanh cy l.
Ti bỏ qun ti giữa cơn m
Cuộc đời tri đi ti kẻ lạ !

Mặt trời xuống ni mu rủ rượi hong hn
Gương hồ in my chiều rng
Nắng tắt buồn mi sương
Hoa cỏ chong khăn lạnh

Ti bỏ qun ti một gc rừng.

Ti ngồi xếp hai tay
Gc ba rừng khng ai hay.
Hong hn tm
Em về lẳng lặng chiều cm nn
Thủ thỉ hương rừng thương nhớ ti.

Chiều tn thu phai
Ti ngồi với vng khi trắng trn tay
Bng ti nha bng ni.

Hồ trầm ngm chiều tm im hơi

Cnh chim bay m sương khi.

Tiếng chim rơi lạnh hư khng
Vọng hồ thu mnh mng !
Ti ngồi lặng thinh khng ni
Như ni đ buồn vời vợi

i! Ci nhn gian biết mấy chiều buồn!

Ti lạc loi cng cy cỏ bờ hoang
Hồ Ni Le sương gi th thầm
Em ơi! C nghe tiếng nghn thu gọi
Trong vch ni đ lệ trn
Ni đ Chứa Chang!

TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

art2all.net