TRẦN THOẠI NGUYN

 


Đ LẠT MƯA CHIỀU DIỄM XƯA

 


 


i mưa nắng v cy đời kỳ diệu
Ti đại khờ ti tc trắng yu Em!

(Đ LẠT TI - TTN tặng Phạm Cng Thiện ngy ấy v

Đỗ Tư Nghĩa by giờ)


Nhn em đứng ngoi hin mưa
Dng liễu gầy buồn diễm xưa
Đ Lạt mưa phn phố ni
Yu Em biết mấy cho vừa!

Thuở ấy tc xanh sầu mộng
Hồn anh trong trắng yu Em
Giọt mưa lung linh hnh bng
Dng Em khp nếp...tc huyền...

Vng Son ... Khung trời Đại Học
Mưa bay trong nắng hoa lay
Hồn anh tựa mưa len tc
Giọt thương giọt nhớ bn tay...

Chiều nay! Mưa chiều diễm xưa
Nhn em đứng ngoi hin mưa
Anh giờ ma thu tc trắng
Yu em cho đến bao giờ!

Anh yu Em như rừng thng
Vng tay m mưa vo lng
Tnh yu anh như thc lũ
Như cỏ hoa hương thơm nồng.

i! Yu Em cả một đời
Cầm bằng như giọt mưa rơi
Em ơi! Đ Lạt phố ni
Yu Em cho đến mun đời!


TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

 

art2all.net