TRẦN THOẠI NGUYÊN

 


ĐỀ ẢNH MẸ NGỒI KHÂU ÁO
Kính dâng Mẹ tôi

 

.

Mẹ tôi 99 tuổi ngồi khâu cúc áo, tôi ghi được những bức ảnh tự nhiên đẹp quá, xúc cảm thành vần thơ kính dâng mẹ hôm nay, đúng Ngày Từ Mẫu Mother's Day 10/5.


Mẹ già khâu áo cho con
Đứa con lăng tử măi c̣n đi hoang!

Mẹ ngồi lồng lộng thế gian
Một vầng mây trắng bay ngang qua chiều

Lạy trời! Sáng mắt mẹ yêu
Tṛn trăm tuổi thọ với thiều quang vui

Qua bao sóng gió cuộc đời
Trong hồn con: Mẹ rạng ngời vầng trăng.

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

 

 

 

art2all.net