TRẦN THOẠI NGUYN
 

 

ĐM C ĐƠN


 Đm buồn một mnh anh
Thức cng v sao xanh
Nghe hồn chm qun lng
Qun em. Qun thị thnh

Đốt thuốc thắp đm sng
Đời le li niềm vui
Cn trng tỉ t tận
Dương gian khc ngậm ngi.

Anh, một mnh anh thi
Đm mnh mng ghế ngồi
C đơn hin sương trắng
Gi chập chờn hồn ci.

Em giờ xa trăng buốt
Sng vỗ biển mun trng
Sng thời gian tri tuốt
Chỉ cn biển nhớ nhung!

Ly rượu buồn tĩnh vật
Cy đn ngủ qun lu
Đm. Hồn sầu chất ngất
Bướm gy khuya thang lầu!

Đm buồn một mnh anh
Thức cng v sao xanh
Thềm đ ru im vắng
C đơn trắng tn canh.

TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

~~oOo~~

 

Xin nhấn vo tựa đề để nghe nhạc nền mp3

 

ĐM C ĐƠN

Thơ Trần Thoại Nguyn

Nhạc Mộc Thing

 

 

art2all.net