TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

 

ĐM Ć QỤN TI V̀

Tặng Nguỹn Sng Trẹm
 

 

Vàng khuya Ć Qụn sắt se
V̀ng trăng lẻ bóng ti v̀ quạnh hiu

Sng xưa cảnh cũ tiu điều
Rm ran tíng ́ch nhi ku vang đ̀ng

Trăng bùn treo ngọn s̀u đng
Bn sng b́n vắng đò khng bóng người!

Ti v̀ đứng lặng im hơi
Nn nhang tm tưởng nhớ đời mẹ cha!

Ti v̀ tàn tạ h̀n hoa
Cỏ cy mộ địa qu nhà đu nơi!

Đm tn Cố Qụn sương rơi
H̀n ti lạc lõng! Xa khơi ĺi v̀!

TR̀N THOẠI NGUYN

 

~~oO))((Oo~~

 

ĐM CỐ QUẬN TI VỀ

Thơ Trần Thoại Nguyn

Nhạc Mộc Thing

 

 

 

art2all.net