TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

 

ĐM HỒN TRĂNG VỠ

 

Đm hồn trăng vỡ
Ma tang khốc trần gian!
Những hồn người ngợp thở
Run rẫy ku than
Cả thế giới trăng a
Cả nhn loại bng hong
Ti lặng ngồi x ni
i! Ma Đại dịch cm ly lan!

Đm hồn trăng vỡ
Người nằm chết biệt giam
Những hồn người ngợp thở
Cả thnh phố kn khẩu trang
Bọt nước bay trong gi
Yu nhau khng ni năng!
Em ơi! Đừng hoảng sợ
Đừng giương mắt ng chi Tử thần.

Đm hồn trăng vỡ
Ma xun chết lặng cm.
Những hồn người ngợp thở
Hoa l cũng thiếp qun rằm
Ti lặng lẽ ci đầu cầu nguyện
Php mu Hồng n...
i! Đm hồn trăng vỡ
Ma Hỏa ngục trần gian!


TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

 

art2all.net