TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

ĐÊM MƠ CON GÁI LÀNG QUAN HỌ

 


 

Ai về Kinh Bắc cho ta gửi
Nụ hôn t́nh thắm thiết môi yêu!
Những nàng con gái làng quan họ
Khoác nón quai thao thắt lụa điều.

Em bước dịu dàng sen nở cánh
Vầng khăn mỏ quạ áo the đen
Đêm mơ ḥa điệu xe duyên thắm
Liền anh liền chị hát cùng em!

Em hát câu dân ca bất tuyệt
"Người ơi! Người ở ...í ... đừng về!"
Ta tiếc chi bac vàng châu báu
Đă hẹn thề, xin sống trọn đêm mê!

Lưng ong eo đứng dáng thanh tao
Em mặc phong phanh yếm lụa đào
Ḷ gốm một lần trưa nắng cực
Tay em xoay vuốt đất thành lu!

Em đẹp người,đẹp nết,rất duyên
Sống bên ta như một nàng tiên!
A ha! Con gái làng quan họ,
Đồn tự xưa: Cô tấm diệu hiền!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

art2all.net