TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

ĐÊM NẰM NGỦ BÊN MẸ TRONG BỆNH VIỆN.
(THƯƠNG QUÁ MẸ TÔI ƠI!)

 

Cảm ơn Thầy Lư Phật Quang đến thăm mẹ già


Cầu xin giọt nắng ban mai
Cho mẹ tôi ấm đôi bàn tay
Tôi xin quỳ lạy đất trời
Trên môi mẹ nở nụ cười tuơi...

Mẹ tôi đang còn minh mẫn
Mẹ đọc ca dao cho cháu chắt nghe
Dẫu bi kịch cuộc đời, mẹ vẫn
Chân cứng đá mềm, mẹ đi!

Tóc trắng mẹ tôi như bà tiên
Mà đời mẹ bao ưu phiền
Mẹ thường chép miệng thương con cháu
Mẹ đâu mong con cháu đáp đền.

Ôi mẹ tôi! Mẹ tôi ơi!
Tuổi 98 gần đất xa trời!
Tôi chẳng thể thở bằng ngực mẹ
Từng khi mẹ rêm ngực ngạt hơi!

BV Mộ Đức 6/10/2019
TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

 

art2all.net