TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

ĐÊM TRĂNG LEO LÊN MÁI CHÙA.
 

 


         


Ngồi trong vườn nguyệt lộ
Hôn một màu trăng non.
Nghe ḷng ḿnh cười rộ
Chạy băng đồi vô ngôn.

Ồ. Hồn tràn mộng trắng
Tôi ôm trăng không màu
Tôi ngút xuống biển dạng
Tôi dại khờ mắt nâu.

Ngắt một bông trắng lau
Hương thắm giọt máu đào.
Đêm bừng lên nguyệt thẹn
Tôi nằm dài xanh xao.

Chim về ngủ ôm trăng,
Ngô đồng rơi chánh điện.
Tôi ngồi giữa Phật đàng
Làm thơ như thánh hiện.

Máu ràn rụa tây hiên,
Ồ. Máu băng ngực điên!

Tôi tĩnh mịch trang thơ
Hồn bay theo nhang khói.
Chim chết giữa điện thờ
Tôi rớt xuống điện thờ.

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Chùa BẢO LỘC,Thu 1970.
( Tạp chí TƯ TƯỞNG ĐH VẠN HẠNH,

Số 7, tháng 11 năm 1970)

 

 

art2all.net