TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

ĐÊM TRĂNG UỐNG RUỢU SAY NGỦ TỬ CẤM THÀNH
 

Tặng Nguyễn Thiện

  

Đêm say, ngủ Tử Cấm Thành
Nghe hồn Triều Nguyễn trầm ḿnh Ô Lâu
Hỡi ôi! Giọt rượu giọt châu
Quanh đền giun dế tiếng sầu nỉ non!
C̣n đây hoang phế hoàng cung
Ta say ngất ngưỡng mông lung trăng tà
Chập chờn cây lá nguyệt ma
Cung tần mỹ nữ đâu! Ta một ḿnh!
Trần gian cát bụi vô minh
Lầu son điện ngọc cung đ́nh ... khói sương
Ồ đêm uống rượu Đế buồn
Ta say Tử Cấm Thành tuôn lệ tràn!
Ta say! Thiên địa hỗn mang
Tàu đêm sử lịch trăng tàn cung thương
Ô hô! Núi Ngự sông Hương
Kinh thành triều Nguyễn trăng buồn thiên thu!


TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 


 

 

 

art2all.net