TRẦN THOẠI NGUYÊN 

ĐÊM TRỪ TỊCH

Tặng Bạn hiền Zulu DC CAO HẠO NHIÊN

 

Năm tàn nguyệt tận đêm trừ tịch
Xa xứ ḷng ai chẳng ngậm ngùi.
Huống nỗi quê xưa bao thảm kịch
Đau thương đất Mẹ lệ than ôi !

Buồn xuyên thế kỷ ta lữ thứ
Sóng vỗ ầm vang dội biển đông.
Hỡi kẻ rước voi dày mả tổ
Hoàng Sa vết chém...máu Tiên Rồng...!

Chợt nhớ mùa xưa mai vàng điểm
Chiều ba mươi Tết mẹ têm trầu
Bàn thờ nghi ngút trầm hương quyện
Rước tổ tiên về nhắc nhớ nhau...

Ḷ than lửa réo, nước sùng sục
Nồi bánh chưng đây: Hồn cố hương.
Dân tộc! Ta mơ hoài chẳng được
Đêm trừ tịch buốt giá trong ḷng!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

art2all. net