TRẦN THOẠI NGUYÊN

 


 

ĐÊM UỐNG RƯỢU TRỜI CỐ QUẬN

Tặng Vũ Đức Tô Châu

Đêm quán khách rượu say hồn du tử
Bạn trời xa, không hẹn, lại tương phùng.
Trời Cố Quận khói bay nḥa mắt lữ
Một lần về, cầm tay bạn rưng rưng...

Ta phiêu lăng từ ngày xanh, lửa đạn
C̣n ngồi đây như hạt gạo trên sàng
Em son phấn nhưng ḷng không son phấn
Lời ca buồn nức nở cả dung nhan!

Hăy rót nữa đi hương rượu lừng quán
Tọt một hơi cho ấm cuộc t́nh nồng!
Ai cũng biết trăm năm là hữu hạn
Từng khoảnh khắc nầy vô giá phải không?

C̣n đêm nay nữa! Rồi mai ly biệt
Cạn ly nầy! Cho đỡ nhớ xa nhau!
Đêm Cố Quận ai sầu hơn ai biết
Huynh đệ ơi! Mấy chốc đă bạc đầu!
 

Đêm Cố Quận trời quê Quảng Ngăi 29/5/2020
TRẦN THOẠI NGUYÊN
 


Ảnh từ trái qua : NT Bùi Tuấn Kiệt, TTN, NT Nguyễn Bảo Tŕ, GĐ Trần Xuân Thọ, NT Đinh Tấn Phước, NT Lê Văn Xuân, NT Vũ Đức Tô Châu, HS Phương Nam, NT Kiều Việt Linh, NT Hồ Vĩnh Đàm và NT Lê Việt Anh.
 

 

 

 

art2all.net