TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

ĐÊM VÀ TÔI

 Có những đêm buồn chong mắt thức
Lặng hồn, xa lạ cả dung nhan!
Cô đơn điếu thuốc thắp le lói
Tâm sự ai đâu bóng nguyệt tàn!

TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

~~oOo~~


Cảm ơn Bạn hiền Nhà văn Đặng Châu Long đă tạo tặng chân dung đẹp ấn tượng ḿnh rất thích!

 

 

 

~~oOo~~

 

art2all.net