TRẦN THOẠI NGUYN 

GI TỪ MA THU H NỘI
 


Gi từ H Nội chiều nay
Biết bao tm sự vơi đầy người ơi!
Biết bao thắm thiết đất trời
Ma thu H Nội của thời vng son
Nhớ ba mươi su phố phường
Hồ Hon Kiếm mộng liễu buồn gương soi
Thăng Long xưa vọng tim người
Hồn sng ni tụ bao đời oai linh!
+
Sĩ phu đu đất H thnh?
Cn bia tiến sĩ lặng thinh với ra!
Phố buồn phường hội a dua
Thời cơ hội khot đền cha hết thing!
Ai hay vận nước đảo đin
Ải Nam Quan mất đến miền đảo xa!
Ti đi trong nắng chiều t
Khc tang thương cảnh vườn hoa Ba Đnh!
+
Gi từ H Nội buổn tnh
Hồn ti vang tiếng chy knh Cha Hương!
Về Nam nhớ bng trăng sung
Hồ Ty vắng lặng khi sương mơ hồ
Nhớ xưa ai dựng cơ đồ
Thăng Long đất thnh Đng Đ vang lừng
By giờ mắt lệ rưng rưng
Ma thu H Nội nghe chừng đi hoang!

Chiều 12/9/2017
TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

 

art2all. net