TRẦN THOẠI NGUYÊNGIỮA CHỢ UỐNG RƯỢU MỪNG SINH NHẬT 70
Tặng Nguyễn Tam Phù Sa
 


Nhà thơ Nguyễn Tam Phù Sa sống lang bạt và thơ bay từ trước 1975. Trên trang nhà Facebook của Nguyễn Tamphusa ngày 19/01 có bài thơ SINH NHẬT THẤT TUẦN thật hay, dồn nén cảm xúc bi phẫn cùng thế hệ thời đại. Bài thơ có 6 khổ, khổ kết như sau:

"kèn trống thổi nơi ḷng mộ địa
mua trăm năm phát măi một ngày
mặc áo giấy ngồi tru giữa chợ
vỗ đít ca bài "Hành phương Nam".


Tôi thật xúc động và đă liền comment chia sẻ vài câu. Không ngờ lai láng thành bài thơ tặng bạn tặng đời!


TTN

 

Mừng sinh nhật bạn ta giữa chợ


"Cổ lai hy", Nguyễn Tam Phù Sa!
"Hành phương Nam" quán đời mọi rợ
Trăm năm cuộc lữ biết đâu nhà!
Thôi cứ uống tràn dăm bảy chén
Cùng em cát bụi gọi tri âm!
Ô hô! Trời đất đau như thiến
Ta vẫn cười vang! Lệ chẳng cầm!
Ta chẳng thèm chơi phường gian ác
Phỉnh lừa Nguyễn Bính chết oan khiên
Ôi dân tộc! Bẻ gươm khóc ngất
Tuổi bảy mươi! Câm nín ta điên!
Đă từng trải ngày xanh sành điệu
Thơ phương phi cùng phượng hoàng bay
Trên đỉnh chùa xưa trăng phiếu diễu
Hỡi ơi! Đời trôi dạt ta đây!
Hơn bốn mươi năm trầm luân kiếp
Thôi c̣n chi nữa bút tài hoa!
Đưa tay ta văy đâu hào hiệp
Non nước làm thinh! Rượu ḿnh ta!
Buồn quá! Nên chi ta múa hát
Khác chi xưa Bùi Giáng như nhiên.
Thơng tay vào chợ như Bồ tát
Lầm lũi! Sao ngươi gọi thánh hiền !
Mừng sinh nhật th́ không thất thố
Rượu rót ra! Bạn hỡi xin mời!
"Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi cố nhân ơi!"


TRẦN THOẠI NGUYÊN


 

art2all. net