TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

GIỮA MÙA HUYỄN TƯỢNG 1 *


 


 

Một mai đời chợt vỡ hương tan
Bây tuyết vàng thu mộng úa tàn
Một bóng tài hoa sầu cuối mộ
Hồn thơ c̣n động cơi thiên man.

Tôi sống điêu linh từ kiếp trước
Về đây c̣n ánh mắt khổ đau
Dương gian đày đọa người Thi sĩ
Ôi khói trầm hương có nhiệm mầu!

Một mai tôi chết bên đồi vắng
Nằm lạnh hư không mồ tịch liêu
Hồn nhớ thương ai chùng mây trắng
U ám trần gian những buổi chiều

Tôi gọi vang vang Huyền Huyễn Thạch
Thiên Bút ngừng tay đọc mây thơ
Thiên Ấn rung chuông Thần tử mách
Cơi mộng Bích Khê rót rượu chờ.


TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

________

 

* Trong đời thơ TTN có 2 bài thơ trùng nhan đề !
Bài lục bát làm sau nầy:

GIỮA MÙA HUYỄN TƯỢNG
 

Em về Bát Nhă tinh khôi
Đêm xanh diệu pháp trăng đồi thúy hoan
Gió ru bướm mộng phương ngàn
Rừng cây cỏ thức giăng hàng đuốc hoa.
Một tôi rớt xuống ta bà
Một tôi siêu thoát bay qua non thần
Một tôi chết với hồng quần
Một tôi tĩnh lặng xếp chân tọa thiền.
Con đường Phật pháp vô biên
Giữa mùa huyễn tượng nhị nguyên song trùng
Ta ra sắc bất dị không
Gương thần thấu thị một ṿng tử sinh.
Em về cởi áo vô minh
Thiền sư thi sĩ thoát linh hồn sầu.


TRẦN THOẠI NGUYÊN

C̣n bài thơ 7 chữ tôi làm trên giấy bao thuốc lá Bastos xanh từ thời trai trẻ sống lang bạt đói nghèo giữa mùa chiến tranh trong nỗi ám ảnh tài hoa yểu mệnh:

GIỮA MÙA HUYỄN TƯỢNG
Một mai đời chợt vỡ hương tan
Bây tuyết vàng thu mộng úa tàn
Một bóng tài hoa sầu cuối mộ
Hồn thơ c̣n động cơi thiên man.

Tôi sống điêu linh từ kiếp trước
Về đây c̣n ánh mắt khổ đau
Dương gian đày đọa người Thi sĩ
Ôi khói trầm hương có nhiệm mầu!

Một mai tôi chết bên đồi vắng
Nằm lạnh hư không mồ tịch liêu
Hồn nhớ thương ai chùng mây trắng
U ám trần gian những buổi chiều


Bài thơ bỏ quên trên căn gác gỗ ngủ lang chạ nhà Thi sĩ Nguyễn Đạt rồi bạn gửi đăng Tạp chí CHÍNH VĂN của Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, SG, 1971. Sau 1975 những sách báo liên quan đến Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn đều bị đốt sạch. May nhờ nhà thơ trẻ Huyền Huyễn Thạch đă thuộc ḷng và chép cho lại sau nầy và tôi đă dựng một Status NHẠN LAI THI.


Người làm vần thơ "Một bóng tài hoa sầu cuối mộ" vẫn c̣n mà người thuộc bài thơ đă "Nằm lạnh hư không mồ tịch liêu" tự bao giờ!
Trong một đêm say tôi khóc gọi bạn
...
Tôi gọi vang vang Huyền Huyễn Thạch
Thiên Bút ngừng tay đọc mây thơ
Thiên Ấn rung chuông Thần tử mách
Cơi mộng Bích Khê rót rượu chờ.


NS Mộc Thiêng đă đọc Status ấy nên cảm xúc mạnh GIỮA MÙA HUYỄN TƯỢNG ly tan mà soạn ca khúc tê tái chấn động ḷng người nầy!
 

 

* Giữa Mùa Huyễn Tượng 1

Thơ Trần Thoại Nguyên

Nhạc Mộc Thiêng

http://www.art2all.net/nhac/mocthieng/giuamuahuyentuong1_mt.htm

 

 

 

 

art2all.net