TRẦN THOẠI NGUYN

 


GIỮA RỪNG GI CT TIN


Vo rừng su, lạc lối
Cy rừng gi ngn năm
Vạch l tm nguồn cội
Thấy mnh vẻ v tăm!

Rễ cắm lng đất su
Chim ngn năm về đậu.
Sụp lạy Ngi cổ thụ
Thương đời người ph du!

Giữa rừng gi Ct Tin
Trong lng Mẹ Thin Nhin
Lm ngoan đồng Lo Tử
Cng trăng chơi vạn miền.

TRẦN THOẠI NGUYN

 


 

art2all. net