TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

NHÀ THƠ NGUYỄN DƯƠNG QUANG ĐÀ LẠT ĐĂ ĐI XA,

VĨNH BIỆT CHÚNG TA!

(Lễ An táng lúc 8h30 ngày 03/5/2020 nhằm ngày 11/4 Canh Tư tại Nghĩa trang Đồi Du Sinh Đà Lạt)
***

KHÓC NGUYỄN DƯƠNG QUANG!

Nguyễn Dương Quang! Nguyễn Dương Quang!
Hôm nao Đà Lạt hai chàng Tuyền Lâm
Cà phê ở phố x́ rầm
Đưa nhau t́m chốn tịnh tâm suối hồ
Khói sương hư ảo trời thơ
Kiếp thi nhân sống mộng mơ giữa đời
Rượu ngon bạn đăi bạn mời
C̣n bạn chỉ biết nói cười! Thương chưa!
Lên Đà Lạt hết đón đưa
Nguyễn Dương Quang hỡi! T́nh xưa ai cầm!
Hỡi ôi! Đâu bạn tri âm
Thương nhau giờ đă cung đàn đứt dây!
Xin chào vĩnh biệt! Từ đây!
Gia đ́nh, bạn hữu mắt cay nghẹn ngào!
Cuộc đời như giấc chiêm bao
Thi nhân! Nhẹ cánh bay vào thiên thu!


Sài G̣n, Đêm 29/4/2020
TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

Nhà thơ Nguyễn Dương Quang tại buổi ra mắt Tạp san QUÁN VĂN số đặc biệt CHÂN DUNG VĂN HỌC NT NGUYỄN DƯƠNG QUANG

 

Bảng CÁO PHÓ tại gia đ́nh Nhà thơ.

 

 


TTN tiễn NDQ về ngh́n thu!

 

 

 

 

 

art2all.net