TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

LỤC BÁT NGÀY & ĐÊM
 

 


CHÉN TRÀ XANH

Sáng tinh sương chén trà xanh,
Ung dung ngồi nhắp hương t́nh ban mai.
Đời xuôi ngược mộng đêm dài,
Buồn vui tựa gió thoảng ngoài hiên không.

 


TRƯA MẮC VƠNG NGỦ HIÊN HOA
Trưa xanh tiếng vơng chim gù,
Gió hiu hiu. Bóng nắng mờ. Hiên không.
Cỏ hoa say giấc hương nồng,
Hai hàng mi khép bềnh bồng chiêm bao.

 


BÊN CẦU SÔNG HOÀNG HÔN
Chiều đi...Thanh vắng bên cầu
Sương giăng loan tím mắt màu hoàng hôn.
Gịng sông dựng bóng cô hồn
Ồ. Tôi đứng xơa tóc buồn mây trôi.TÀN KHUYA LẶNG NGHE
Tàn khuya gió gọi muôn trùng,
Cỏ hoa tinh tú ngập ngừng môi hôn.
Lặng nghe ḥa nhạc càn khôn
Ngh́n thu cánh mộng ru hồn chơi vơi...TRẦN THOẠI NGUYÊN 

art2all.net