TRẦN THOẠI NGUYÊN

 


MẸ TÔI

 

Kỷ niệm ngày Mẹ tôi quy y Phật
tại chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn, TP.HCM, 2007

 

 

Mẹ tôi hằng ngóng bên sông
Xuân trôi biền biệt cha không trở về
Sắc màu chinh chiến qua đi
Cỏ cây vườn nội bốn bề hoang sơ
Mẹ tôi chôn một giấc mơ (*)
Nuôi con giấu lệ, tiếng ru se ḷng!

Rồi con mẹ cũng lớn khôn
Đứa lưu lạc, đứa biển đông không về! (**)
Tượng buồn bóng đổ đường quê
Trăng vàng vơ rụng sau hè tịch liêu.
Bếp ḷng giờ tắt lửa yêu!
Sầu in tóc trắng bóng chiều bay qua!

Thân c̣ nghiêng lả... nghiêng la...
Đời thầm lặng mẹ câu ca dao buồn!
Cũng đành sợi nhớ sợi thương
Mẹ tôi nhẹ gót vô thường bước đi! (***)
Ḍng đời cát bụi lưu ly
Mẹ là vầng sáng diệu kỳ đời con!

Câu thơ dâng Mẹ chưa tṛn
Chữ hiếu
Quặn ḷng con khóc
Mẹ ơi!

TRẦN THOẠI NGUYÊN

Chú thích:
(*) : Sau 1954,v́ cha tôi đi tập kết nên mẹ tôi trong Nam buộc phải ly khai không tơ tưởng chồng!
(**) : Anh Hai tôi đi tàu viễn dương mất tích trên Vịnh Thái Lan do cuồng phong sóng lớn năm 1989.
(***) : Tháng 4 năm 2007, mẹ tôi 85 tuổi vào quy y Phật tại chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn, TP.HCM

 


 

art2all. net