TRẦN THOẠI NGUYÊN 

 

MỘT SÁNG MAI XANH
 


 

Em về một sáng mai xanh
Gót son giọt nắng long lanh bên thềm
Hương rừng lều cỏ hoa nghiêm
Giàn nho trĩu quả cánh sen rực hồng
Mùa Xuân hơ hớ chưa chồng
Em ơi! Xin chớ để ḷng bay xa!
Vườn xanh cỏ mượt sương hoa
Áo thiên nhiên lộng đôi tà mật ong
Tôi ngồi trong cơi tịnh ḷng
Nghe hồn thu thảo rót ḍng tinh sương
Em về thoảng một làn hương
Đất trời say mộng Má Hường Nường Xuân!


TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

 

 

art2all. net