TRẦN THOẠI NGUYÊN
 

 

MỘT TRỜI THƠ RƯỢU

 

                  Tặng Nguyễn Thiện


Hẹn nhau thuở kiếp xưa nào
Bữa nay mới cụng ly! Mùa đầu tiên
Trần gian đâu dễ bạn hiền
Dẫu cho vô lượng bạc tiền đâu mua!
Trăm năm chuyện thế gian đùa
Cơi phù du huyễn hơn thua được ǵ!
Một trời thơ rượu, uống đi!
Bạn ơi! Khoảnh khắc xanh ŕ thiên thu!
Gặp nhau đâu phải t́nh cờ
Từ vô lượng kiếp đă chờ đợi nhau.
Tri âm gảy khúc phượng cầu (*)
Trăng vàng gác kiếm đêm nào hoàng cung (**)
Đời vui chén rượu tương phùng
Xuân xanh biệt mộng bay cùng tài hoa.
C̣n đây nhật nguyệt giang hà
Mừng nhau cạn chén ta bà t́nh thơ.

TRẦN THOẠI NGUYÊN

(*): Tác giả ví ḿnh như chim phượng trống lẻ loi cô đơn gảy khúc đàn cầu vọng bạn tri âm
(**): Bạn Nguyễn Thiện Nguyễn có kư sự một đêm trăng ngủ bụi ở Tử Cấm Thành "Chúa cũng phế Hoàng Đế cũng tàn" làm cho Thi sĩ Bụi Đời Trần Thoại Nguyên chợt hứng cho ra đời tuyệt thi "Đêm trăng uống rượu say ngủ Tử Cấm Thành"

 

 

________

 

Nguyễn Thiện và tác giả.

 

 

 

~~oOo~~

 

Xin nhấn vào tựa đề để nghe nhạc nền mp3

 

MỘT TRỜI THƠ RƯỢU

Thơ Trần Thoại Nguyên

Nhạc Mộc Thiêng

 

 

art2all.net