TRẦN THOẠI NGUYÊN 

 

 

MỪNG SINH NHẬT Nhà thơ TRẦN MẠNH HẢO

Đêm mẹ sinh con khóc tắt trăng
Đôi bờ sông Đáy đạn bom giăng
Quốc Gia,Cộng Sản c̣n chưa tỏ
Con lớn lên điên sắc đỏ vàng!


TRẦN THOẠI NGUYÊN


 

 

 

 

art2all. net