TRẦN THOẠI NGUYNNGỌC MAI

Thi nh! Ma thu vầng trăng khc
Lng ti thanh tịnh tiếng suối reo.
Sương mai lấp lnh chm chuỗi ngọc
Ti lặng lẽ nhn hồn trong veo.

TTN

 


 

art2all. net