TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

 

NHỚ CÁNH ĐỒNG VÀNG

Tặng Trần Huệ Hiền
 

Photo by Trần Huệ Hiền

 

Cho tôi về lại thời thơ ấu

Lúa đồng vàng bát ngát chiều quê

Cánh diều mộng trời xanh yêu dấu

Và giấc trưa nhịp võng sau hè ...

 

Quê nhà ơi! Bến nước dòng sông

Bóng mẹ mênh mông ngập cánh đồng

Những đêm trăng sáng hàng cau thẳng

Lời ca dao tiếng mẹ bên song...

 

Ôi là nhớ! Đường làng chân đất

Ngày xanh! Đánh giặc dã đồng xanh...

Làm sao trở lại mùa xanh ấy

Dưới lũy tre êm mộng thanh bình!

 

Chao ôi nhớ! Tuổi thơ ngày ấy

Cánh đồng vàng ươm mộng thần tiên

Ngày hoa bướm, đêm trăng sao hỡi

Lòng Mẹ Thiên Nhiên - Lòng Mẹ hiền!

 


TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

Trần Thoại Nguyên & Trần Huệ Hiền

 

 

art2all.net