TRẦN THOẠI NGUYÊNNỖI BUỒN HOA PHƯỢNG ĐỎ

 Thời gian như ngọn lửa
Cháy âm thầm tháng năm
Tuổi học tṛ lần lữa
Phượng đỏ mùa xa xăm...

Biết bao là kỷ niệm
Vùi chôn lớp tro tàn
Ngày xanh, lửa cuộc chiến
T́nh áo trắng cháy tan!

Anh làm chim viễn xứ
Em trinh nữ vườn hoang
Tàn tro đùn quá khứ
Con đường xưa hoang tàn

Xa nhau mấy phương trời
Hoa phượng đỏ, rơi rơi!
Xác con tim lă chả
Như máu đỏ người ơi!

Ôi ngọn lửa thời gian
Đốt cháy tuổi hoa xuân
Nụ hôn và ánh mắt
C̣n lấp lánh trong than !

Bao năm về trường cũ
Phượng đỏ buồn hạ xưa
Nỗi buồn màu huyết dụ
Khúc ve sầu tiễn đưa !

 

 

Trần Thoại NguyênVideo ca khúc Nỗi Buồn Hoa Phượng Đỏ Nhạc sĩ Nhă Thanh phổ nhạc theo link:
https://youtu.be/jRb70i5Uc3E

 

 

 


.Quán Hoa Vàng, sáng 27/9/2022.
BỤI ĐỜI THI SĨ Trần Thoại Nguyên

 


 

 

 

~~oOo~~

 

art2all.net