TRẦN THOẠI NGUYN

 


PHỐ KHUYA
 


 


Đm vng khuya
Im hơi
Phố buồn
Một mnh ti
Khi thuốc bay
Tm mộng
Em m mịt sao trời!

Đn sầu ai văng vẳng
Sng xa chm khi sương
Đn vng
Chong bến vắng
Mnh ti
Xa tc buồn.

Ti
Nửa đm về sng
Gi c hồn
Phố hoang
Đời khng Em
Đ tảng
Đ nặng kiếp d trng!

Ti đi về
Trăng vỡ
Mu lai lng
Đường khuya
Hoa c độc chợt nở
Cng ti ngủ
Hin Cha.

Em c về
Phố khuya?
M lệ l
Đầm đa
Ti
Loi hoa c độc
Ngủ, thức
Cng sao khu

TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

art2all.net