TRẦN THOẠI NGUYN
 

 

SẦU KHC MA HẠ
ma hạ về
sn trường
nhặt cnh phượng đỏ
thương
nhớ
một thời dĩ vng
tc xanh
đời hoa hương

anh khẽ ht
khc ca
ve sầu
ma hạ xa
lời
con tim chảy mu
mối tnh đầu
giọt sa!

em ơi!
năm thng đi
đi ta
đu cn chi!
nụ hn
v nước mắt
mộ xanh
cỏ
xun th!

anh cn lại
một mnh
sn trường
cy lặng im
đi mắt xưa tm thấy
em xưa
biết đu tm!

ma hạ về
rm ran
khc giao hưởng
ly tan!
phượng đỏ
mu huyết dụ
hng cy đứng
chịu tang!

Vệ Giang ơi!
ct lầm!
cấm ng Ngh
đ cm
khắc tn
ma hạ cũ
bia mi cn
nghn năm!

một mnh anh
ma hạ
anh vỗ về
linh hồn
ht sầu khc
ma hạ
cnh phượng buồn
hong hn!

TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

~~oOo~~

 

 

SẦU KHC MA HẠ

 

Thơ Trần Thoại Nguyn

Nhạc Mộc Thing

Xin bấm vo đy để nghe nhạc nền mp3

 

 

art2all.net