TRẦN THOẠI NGUYÊN 

TIẾNG THỞ THAN TỪ CÁNH ĐỒNG QUÊ

Tặng Nhà văn Từ Sâm

(Nhà văn Từ Sâm trong CHUYỆN LÀNG NGUYỆT TUI (159) kể về ngày giỗ của Bố lần thứ 50 cũng là ngày người anh họ thân thiết trụ cột của họ tộc đă ra đi, thật cảm động! "Sống ra đồng, chết cũng ra đồng"! Tôi comment một vài ḍng chia sẻ, không ngờ thành bài thơ nầy!)


Sống cũng ra cánh đồng
Chết cũng ra cánh đồng
Người trước người sau thế
Hỏi sao không mặn nồng!

Đất muôn đời tiên tổ
Đất của nhà thờ họ
Đất hương hỏa nay đâu
Lấy ǵ cúng ngày giỗ!

Thương cha mẹ, thương anh
Chén cơm ḥa lệ : canh !
Ôi chén canh nước mắt
Tộc họ húp! Hồn đanh!

Hỏi ai dựng cảnh nầy?!
Con cháu lạc đông tây
Ngày giỗ về đóng góp
Khóc thương đứa ăn mày !

Ôi cánh đồng thời gian
Nấm mộ đất thở than!
Ngh́n thu hồn tiên tổ
Cắn răng nơi suối vàng!


Xin chia sẻ nỗi đau riêng của Từ Sâm và nỗi đau chung của dân tộc thời đại nầy !

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

 

art2all. net