TRẦN THOẠI NGUYN 

TNH QU CỐ QUẬN
                       Tặng Bạn Trời Qu

Đi đu rồi cũng quay về
Chn trời Cố Quận Tnh Qu mặn nồng
Yu sao dng ni lng sng
Ma thơm hương la cnh đồng tuổi thơ
Sao qun mắt mẹ trng chờ
Tiếng cười san sẻ bạn xưa ấm nồng
Dẫu phiu bạt cnh my bồng
Hồn ta tựa bng trăng lồng trời qu!


TRẦN THOẠI NGUYN

 

 

art2all. net