TRẦN THOẠI NGUYÊN

 

T̀NH YÊU HOA THIÊN SỨ


Trên đỉnh linh hồn anh
Có nhành Hoa Thiên sứ!
Anh thường hay tâm sự
Cùng hoa, người anh yêu.
Ôi! Xanh sớm lam chiều
Từng vàng khuya tĩnh mịch
Anh không thể giải thích
V́ sao anh yêu Em?

V́ sao anh yêu Em?

Hoa Thiên Sứ lặng im
Khẽ lay ḿnh trong nắng.
Đóa hồn Em trong trắng
Giữa vũ trụ êm đềm
Hoa Thiên Sứ lặng im
Khẽ lay ḿnh trong gió
T́nh yêu là mệnh số
Duyên tiền định nhiệm màu
Anh sụp lạy trăng sao
Ḷng yêu Em câm lặng!

Hoa Thiên Sứ nở trắng
Đóa hồn anh chơi vơi
Giữa hư huyễn đất trời
Mây ảo hóa ngũ sắc.
Anh yêu Em khoảnh khắc
Ngất ngứ cả thiên thu.
Trái tim anh đui mù
Trái tim anh rớm máu
Mà Em nào có thấu!

Hoa Thiên Sứ, Em ơi!
Ôi! dao sắc lưỡi đời
Cắt ĺa cành Thiên Sứ.
Hồn anh giông băo tố
Gió xé ḷng nát tan!
Mây sầu phủ thế gian
Ḷng anh thành nấm mộ
Chôn t́nh Em ngh́n đời
Hoa Thiên Sứ, Em ơi!

Hoa Thiên Sứ yêu ơi!


TRẦN THOẠI NGUYÊN


 

art2all.net