TRẦN THOẠI NGUYÊN

 


TRONG NẮNG XUÂN SÀI G̉N
 

H́nh : Internet


Thơ bay lừng nắng Sài G̣n
Anh về t́m đóa mộng hồn mùa xuân
Phố xưa giờ khối cao tầng
Không gian đô thị ngày trần trụi thêm!


Đường hoa đâu bóng h́nh em
Nắng xuân ơi! Nhớ tóc tiên thuở nào!
Anh về thấy lạ lùng sao
Lạ tên lạ mặt biết chào hỏi ai ?!


Đỉnh hồn anh vẫn thơ bay
Nắng xuân ơi! Lấp lánh ngày c̣n không!
Anh đi trong nắng Sài G̣n
Hồn mơ Ḥn Ngọc Viễn Đông xuân nào !?

TRẦN THOẠI NGUYÊN

 


 

art2all. net